Atelier Fotografie

Het atelier fotografische technieken behandelt, naast technische aspecten van fotografie, vooral hoe onderwerpen in beeld gebracht kunnen worden. Naast bespreken van werk van beroemde fotografen maken de leerlingen elke week een opdracht. De resultaten hiervan worden in klasverband besproken. Er wordt gebruik gemaakt van digitale foto’s en digitale technieken, maar de cursus is geen cursus Photoshop. De cursus is zowel geschikt voor ervaren als beginnende amateurfotografen.

Je komt via een persoonlijke benadering tot een herontdekking van de materie, waardoor je een eigen stijl ontwikkelt, je fotografisch denken verruimt en zo een meerwaarde geeft aan je foto’s. Bespreking en evaluatie geven je hierbij een ruimer plastisch inzicht. De kunst van de fotografie is allesbehalve voorbijgestreefd. Digitale technieken hebben de klassieke analoge fotografie bijna verdrongen maar bieden tegelijk ook nieuwe mogelijkheden. De klemtoon van je opleiding blijft echter creatief denken.

Over het jaar verspreid krijgen de leerlingen 25 opdrachten. Daarnaast wordt geprobeerd om ten minste een keer per jaar deel te nemen aan een tentoonstelling.

Info

De lessen gaan door op donderdag van 19u tot 21.30u.   

De nieuwe kalender 2023-24 vind je hier 2023-2024 – FOTOGRAFIE