Doel en werking van de vereniging

De KAN heeft tot doel: de kunstzinnige plastische creativiteit van de bevolking, voornamelijk van Niel, te verhogen. Zij doet dit door onderricht en vorming. Concreet gebeurt dit door het inrichten van diverse ateliers die geleid worden door gediplomeerde leerkrachten die zelf hoger kunstonderwijs hebben gevolgd.

Kunstacademie Niel v.z.w. , afgekort KAN
Correspondentieadres:
Landbouwstraat 2, 2845 Niel
E-mail: kunstacademieniel@gmail.com
Website: www.kan-vzw.be

Bankrekening: BE72 0682 1194 3916

Visie & missie

De KAN VZW is een gemeentelijke vzw van de gemeente Niel en is de opvolger van de gemeentelijke teken- en schilderschool die werd opgericht in 1908. Het is een kleine kunstacademie, gevestigd in het centrum van Niel, die tot doel heeft alle mensen uit de nabije omgeving de kans te bieden om zich te ontwikkelen in vele facetten van de beeldende kunst.

Kinderen zijn welkom vanaf het eerste leerjaar van de lagere school in het jeugdatelier. Daarna volgt het jeugdPLUS atelier en het Kunst & Project atelier. Vanaf dan kan ingeschreven worden voor de verschillende disciplines die aangeboden worden voor volwassenen.

De leerkrachten proberen in een vrije sfeer aan de studenten de smaak voor kunst en cultuur bij te brengen in al haar verscheidenheid. In de opleiding kan ieder individu zich bekwamen in zijn of haar specifieke interesse. Aan iedereen wordt de kans geboden om andere vormen en ideeën te leren ontdekken.

Mede daarom worden er in de loop van het academiejaar bezoeken gepland aan diverse tentoonstellingen met als hoogtepunt een dagvullende cultuuruitstap.

Samen met de leerkrachten wordt er gezocht naar een goede benadering van een onderwerp, naar het ontwikkelen van een idee, evenals een eigen beeldtaal voor het werk; of het nu gaat om een schilderij, een tekening, een foto of een beeld, waarvoor de cursist zich engageert.

Onze leerkrachten zijn professioneel geschoold en geven hun kennis en visie door met volle zin en overtuiging. In onze academie wordt talent erkend en naar een hoger niveau getild.

Contactpersonen

Artistieke leiding
Diego Joosten
diego.joosten@telenet.be
GSM: 0496 641 488

Voorzitter
Leentje Van Dooren
Leentje.Vandooren@skynet.be
GSM: 0478 28 42 36

Penningmeester
Lieve Van Mulders
lieve.van.mulders12@gmail.com
GSM: 0497 93 39 80

Lokalen

Kunstacademie Niel, Landbouwstraat 2 te Niel

Creaklas GO! De Parel, Schuttershofstraat 50, 2845 Niel

Ons directiecomité

Diego Joosten

directeur

Leentje Vandooren

voorzitter

Michel Depaepe

Lid

Patrice De Maeyer

artistiek begeleider

Zjos Meyvis

lid

Els Verelst

lid

Lawrence Verspeurt

lid

Marleen Delalieux

lid

Paul De Neys

lid

Lieve Van Mulders

Penningmeester

Veerle Joris

lid

Anne Thys

lid