Zaterdag 4 mei 2024 – Jaarlijkse grote uitstap van de KAN – Brugge

Elk jaar in mei organiseert de Kunstacademie een ‘grote’ uitstap. Dit jaar hebben we gekozen voor Brugge waar twee boeiende tentoonstellingen plaatsvinden, nl.

We vertrekken aan de KAN op zaterdag 4 mei om 8:30 uur. Terugkomst wordt gepland om 19:30 uur.

We laten iedereen vrij te kiezen voor een gegidst bezoek (van 10:30 tot 12:30 uur zijn er 30 plaatsen voorzien mét gids) of voor een vrij bezoek (21 plaatsen).

Hoe dan ook heb je toegang tot de 3 musea, maar je kunt je beperken tot de collecties van Groeninge of van het vernieuwde Sint-Janshospitaal.

’s Middags laten we je vrij om ergens iets te eten. Voor wie erin geïnteresseerd is bezoeken we in de namiddag de triënnale. Dat wordt een wandeling langs de reien van het oude Brugge. Het bezoek aan de 12 installaties is gratis, maar deze in Zeebrugge ligt te ver om in onze tocht op te nemen.

Twaalf kunstenaars en architecten van over de hele wereld nemen de morfologie van Brugge onder de loep, brengen lacunes in kaart en geven een nieuwe invulling aan on(der)benutte of weinig opgemerkte locaties in de stad.

Afspraak:

Zaterdag 4 mei 2024. Samenkomst aan de KAN vanaf 8u: de autobus vertrekt om 8:30 uur.

Voorziene terugkomst 19:30u

Kostprijs:

De prijs per persoon verschilt naargelang de situatie:

 

Met museumpas

Zonder museumpas

Cursisten KAN Met gegidst bezoek

30

55

Cursisten KAN Zonder gegidst bezoek

25

50

     

Andere belangstellenden

33

58


Om organisatorische redenen vragen wij u om vooraf te betalen, uiterlijk op 29/4/24, op rekening BE72 0682 1194 3916 van de KAN, met vermelding van Uitstap Brugge en uw naam.

Uiteraard moedigen we iedereen aan om een museumpas aan te schaffen. Dat kan via https://www.museumpassmusees.be/nl.

Inschrijving noodzakelijk:

Stuur ons een bericht, graag vóór 22/4/24 aan kunstacademieniel@gmail.com (of via het contactformulier onderaan deze pagina), met in het onderwerp ‘Uitstap Brugge 4/5’ en vermelding van uw keuze (met of zonder museumpas, met of zonder gegidst bezoek) en desgevallend het aantal personen waarvoor u inschrijft.

Zowel cursisten als niet-cursisten zijn welkom op de uitstap.